Admiral Markets AS Latvijas filiāle | Brīvības iela 151, Rīga | +371 6611 6588 | admiral@admiral.lv

Commissions Calculations 

Commission for trading currencies and spot metals on Admiral.Prime accounts

Formula

A USD 35 commission is charged per 1 million of transaction's notional value on Admiral.Prime accounts. This is a commission for a single side trade. Commission for a round turn trade (opening and closing) is doubled and is fully charged at the opening of the order. The formula below shows how exactly the commission is calculated:

Commission (in the deposit currency) = (Contract size * Rate of traded instrument's base currency to USD / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * Rate of USD to account's deposit currency

Where:

Contract size = Volume traded in lots * 1 lot of the underlying asset

For Forex currency pairs:

1 lot = 100,000 units of the base currency. Base currency is the currency quoted first in a currency pair (e.g. 1 lot of EURUSD = 100,000 EUR)

For spot metals:

1 lot = 5,000 troy oz. spot silver (XAGUSD)

1 lot = 100 troy oz. spot gold (XAUUSD)

35 USD - commission currently set for Admiral.Prime accounts

2 - this multiplicator means we take a doubled commission for a round-turn trade

To make the calculations more clear let's consider several exact examples.

 

Example 1

Initial values

 • Account's deposit currency: EUR
 • Instrument traded: USDCAD
 • Volume traded: 1 lot
 • Order opening rates:
 • USDCAD: 1.10574
 • EURUSD: 1.39116

Calculations

 • Commission (in account's deposit currency) = (Contract size * Rate of traded instrument's base currency (USD) to USD / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * Rate of USD to account's deposit currency (EUR)
 • Commission (in EUR) = (100,000 USD * 1 / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * (1 / 1.39116) = 5.03 EUR
 

Example 2

Initial values

 • Account's deposit currency: EUR
 • Instrument traded: CADCHF
 • Volume traded: 1 lot
 • Order opening rates:
 • CADCHF: 0.78940
 • USDCAD: 1.10574
 • EURUSD: 1.39116

Calculations

 • Commission (in account's deposit currency) = (Contract size * Rate of traded instrument's base currency (CAD) to USD / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * Rate of USD to account's deposit currency (EUR)
 • Commission (in EUR) = (100,000 USD * (1 / 1.10574) / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * (1 / 1.39116) = 4.55 EUR
 

Example 3

Initial values

 • Account's deposit currency: USD
 • Instrument traded: EURCAD
 • Volume traded: 1 lot
 • Order opening rates:
 • EURCAD: 1.53779
 • EURUSD: 1.38920

Calculations

 • Commission (in account's deposit currency) = (Contract size * Rate of traded instrument's base currency (EUR) to USD / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * Rate of USD to account's deposit currency (USD)
 • Commission (in USD) = (100,000 USD * 1.38920 / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * 1 = 9.72 USD
 

Example 4

Initial values

 • Account's deposit currency: USD
 • Instrument traded: XAUUSD
 • Volume traded: 1 lot
 • Order opening rates:
 • XAUUSD: 1292.47

Calculations

 • Commission (in account's deposit currency) = (Contract size * Rate of traded instrument's base currency (XAU) to USD / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * Rate of USD to account's deposit currency (USD)
 • Commission (in USD) = (100 troy oz. spot gold * 1292.47 / 1,000,000 USD) * 35 USD * 2 * 1 = 9.04 USD
 

Commission for trading CFDs on Stocks on Admiral.Markets accounts

Formula

A USD 0.10 (or equivalent in another currency) commission is charged for trading 1 CFDs on Stocks on Admiral.Markets accounts. For CFDs on Stocks 1 lot equals 100 CFDs. Therefore commission for 1 lot equals USD 0.10 * 100 CFDs = 10 USD. To make the calculations more clear let's consider several exact examples.

Important notes:

CFD (Contract for Difference) is derivative contract that allows to take advantage of price fluctuations of the underlying asset without acquisition of the ownership rights for this asset. Thus in a second example you get an opportunity to benefit from Google stock price fall without being an owner of real stocks.

The difference between opening and closing prices of traded stock does not take part in CFDs commission calculations.

 

Example 1

Initial values

 • Account's deposit currency: USD
 • Instrument traded: #GOOG
 • Volume traded: 1 lot
 • Order type: Buy
 • Open price #GOOG: 573.15
 • Close price #GOOG: 575.15

Calculations

 • Commission (in account's deposit currency) = Contract size (in CFDs) * Commission per 1 CFD * Rate of USD to account's deposit currency (USD)
 • Commission (in USD) = (1 Lot * 100 CFDs on Google Stocks) * 0.10 USD * 1 = 100 USD
 

Example 2

Initial values

 • Account's deposit currency: EUR
 • Instrument traded: #GOOG
 • Volume traded: 10 lot
 • Order type: Sell
 • Open price #GOOG: 573.15
 • Close price #GOOG: 571.15
 • EURUSD price: 1.33961

Calculations

 • Commission (in account's deposit currency) = Contract size (in CFDs) * Commission per 1 CFD * Rate of USD to account's deposit currency (EUR)
 • Commission (in EUR) = (10 Lot * 100 CFDs on Google Stocks) * 0.10 USD * (1 / 1.33961) = 100 USD / 1.33961 = 74.65 EUR

Eiropas akciju CFD komisijas uz Admiral.Markets tipa kontiem

Aprēķinu vadlīnijas

ES akciju CFD komisjas ir 0.05% apmērā no transakcijas apjoma vērtības, minimālā komisija ir 3 EUR par transakciju.

Komisija tiek iekasēta pilnā apmērā transakcijas atvēršanas brīdī (kā summārā komisija par transakcijas atvēršanu un aizvēršanu).

ES CFD komisija tiek aprēķināta sekojoši: transakcijas apjoma vērtība * 0.05% * maiņas kurss * 2


un

 • Transakcijas apjoma vērtība tiek aprēķināta sekojoši: CFD atvēršanās cena * kontrakta apjoms lotēs;
 • 0.05% ir komisijas likmes reizinātājs;
 • Maiņas kurss ir komisijas valūtas (EUR) maiņas kurss uz tirdzniecības konta valūtu;
 • 2 ir dubults reizinātājs tāpēc, ka komisija tiek iekasēta par abām darījuma pusēm vienā transakcijā pozīcijas atvēršanas brīdī.

Ja aprēķinātās komisijas vērtība par abām pusēm pēc augstāk minētās formulas ir zemāka par minimālo komisijas vērtību (t.i. 3EUR * 2 puses = 6 EUR), tad tiek piemērota minimālā komisija.

Turpmākie piemēri parāda, kā iespējams aprēķināt komisijas #BMW (Bayerische Motoren Werke AG CFD) un #DBK (Deutsche Bank AG CFD) pozīcijām.


Svarīga piezīme:

CFD (starpības līgums) ir atvasināts līgums, kurš sniedz iespēju izmantot konkrētu aktīvu cenu svārstību priekšrocības bez attiecīgā aktīva īpašuma tiesību pārņemšanas. Uzzini vairāk par akciju CFD piedāvājuma ieguvumiem.


1. piemērs: #BMW pozīcijas atvēršana un tās komisija

Dati

 
 • Tirdzniecības konta valūta: USD
 • Instruments: #BMW
 • Lotes lielums: 1 akcijas CFD
 • Kontrakta lielums: 100 lotes
 • Atvēršanās cena #BMW: 84.090
 • EURUSD tirgus cena MetaTrader 4: 1.08235

Aprēķini

 
 • Komisija (tirdzniecības konta valūtā) = CFD Atvēršanās cena (EUR) * Līguma lielums (lotes) * Komisijas likme (%) * Komisijas valūtas (EUR) uz tirdzniecības konta valūtas (USD) maiņas kurss * 2 Darījuma puses
 • Komisija (USD) = 84.090 EUR par akcijas CFD * 100 lotes / 100 * 0.05 * 1.08235 * 2 = 9.10 USD

Tākā matemātiskā komisijas vērtība ir augstāka par divu pušu minimālo komisiju (t.i. 3 EUR * 2 = 6 EUR), šai pozīcijai tiek piemērota 9.10 USD komisija.


2. piemērs: #DBK pozīcijas atvēršana un tās komisija

Dati

 
 • Tirdzniecības konta valūta: USD
 • Instruments: #DBK
 • Lotes lielums: 1 akcijas CFD
 • Kontrakta lielums: 5 lotes
 • Open price #DBK: 18.820
 • EURUSD tirgus cena MetaTrader 4: 1.08235

Aprēķini

 
 • Komisija (tirdzniecības konta valūtā) = CFD Open Price (in EUR) * Contract size (in Lots) * Commission Rate (in %) * Rate of commission currency (EUR) to account's deposit currency (USD) * 2 Trade Sides
 • Komisija (USD) = 18.820 EUR per share CFD * 5 lots / 100 * 0.05 * 1.08235 * 2 = 0.10 USD

Tākā matemātiskā komisijas vērtība ir zemāka par divu pušu minimālo komisiju (t.i. 3 EUR * 2 = 6 EUR), šai pozīcijai tiek piemērota minimālā komisija 6 EUR (6.49 USD tirdzniecības konta valūtā) apmērā. 
X
Loading